Gedelegeerde projecten

Winkelcentrum Obergon | Winsum

Winkelcentrum Obergon in Winsum is gebouwd in 1994 naar een ontwerp van architectenbureau Martini. De verkoop van C1000 aan Albert Heijn eind 2013 gaf aanleiding om het winkelcentrum te herontwikkelen, de supermarkt te vergroten en een visuele kwaliteitsslag te realiseren. WPRI adviseert de particuliere eigenaar/belegger bij de commerciële aspecten van de ontwikkeling en de verhuur van het winkelcentrum. 

Winkelaanbod
Het winkelcentrum had oorspronkelijk een omvang van circa 2.500 m² en bood onderdak aan een Albert Heijn supermarkt (circa 1.500 m²), een modezaak (terStal), een Chinees restaurant, een steakhouse, een kapsalon en enkele dagwinkels. Boven de winkels bevinden zich 21 appartementen.

Ontwikkelopgave

In 2015 is winkelcentrum Obergon met 512 m² uitgebreid tot ruim 3.000 m². Door toevoeging van een overdekte passage sluit een voorheen leegstaand gedeelte van het winkelcentrum beter aan op het winkelhart van het complex. Sinds de uitbreiding in noordelijke richting biedt het winkelcentrum ruimte aan een vergrote Albert Heijn (circa 2.100 m²), een terStal modezaak, filialen van Etos en Gall & Gall, een kapsalon en een bakker.

Een ander onderdeel van de ontwikkelingsplannen betrof een facelift voor het winkelcentrum. Daarbij is met name nadrukkelijk gekeken naar de weinig aantrekkelijke, maar prominent in het zicht gelegen achterzijde van het winkelcentrum.

De gemeente Winsum maakte voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum een passend inrichtingsplan met onder meer betere parkeervoorzieningen. Daarnaast is het voorterrein langs het water aantrekkelijker gemaakt, met ruimte voor de weekmarkt.