HERONTWIKKELING EN VERDUURZAMING
VAN WINKELVASTGOED

Bruisende boodschappencentra als hart van de wijk

WP Retail Invest (WPRI) richt zich op het herontwikkelen en verduurzamen van wijkwinkelcentra tot aantrekkelijke koop- en ontmoetingsplaatsen. Onze herontwikkelingsopgave richt zich op het creëren van bruisende boodschappencentra – met supermarkten als trekkers, overige winkels en ondersteunende horeca – die samen met wijkverzorgende voorzieningen zoals scholen, medische zorg en aanvullende diensten het hart van de wijk vormen en zich duurzaam in de lokale samenleving verankeren.

Wijkwinkelcentra met karakter

Authenticiteit en herkenbaarheid dragen bij aan een positief verblijfsklimaat en zorgen ervoor dat bezoekers en ondernemers zich sterker met hun winkelcentrum verbonden weten. Daarom hechten we veel waarde aan onderscheidende architectuur en een aantrekkelijke inrichting van het gebouw. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe lokale kenmerken en historische dragers in het ontwerp en de materialisering van het gebouw kunnen worden geborgd. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het samenstellen van een gevarieerd aanbod voor de dagelijkse boodschappen en aanvullende branches. Een gezonde balans tussen landelijk filiaalbedrijf en sterke couleur locale geldt daarbij als uitgangspunt.

“Onderscheidende architectuur en een aantrekkelijke inrichting dragen bij aan een positief verblijfsklimaat.”

WPRI: ondernemend en professioneel

WPRI investeert zowel voor eigen rekening en risico als namens derden in bestaand winkelvastgoed met groeipotentie. Daarnaast zijn we actief als gedelegeerd ontwikkelaar. Passie voor het vak, integriteit, transparantie, duidelijkheid en professionaliteit vormen de uitgangspunten voor ons handelen. U mag van ons dan ook verwachten dat we binnen algemeen aanvaarde grenzen alles in het werk stellen om voor elke ontwikkelopgave de beste oplossing te realiseren.

Projecten in portefeuille

Winkelcentrum Tolberg
Roosendaal

Ondernemen en boodschappen doen in de huiskamer van de wijk

Winkelcentrum Duinzigt
Den Haag

Nieuwe impulsen voor het Willem Royaardsplein

Winkelcentrum Het Stroink
Enschede

Het groenste wijkwinkelcentrum van Enschede

Winkelcentrum Elshofpassage
Duiven

Samen bouwen aan een aantrekkelijk stadshart

 

© Copyright 2019 - WP Retail Invest