Gedelegeerde projecten

Winkelcentrum De Strijp | Eindhoven

Wijkwinkelcentrum De Strijp – gelegen op de hoek Strijpsestraat/St. Trudostraat (tegenover het St. Trudoplein) – is gelegen aan de noordwestkant van Eindhoven en behoort volgens de gemeentelijke detailhandelsnota tot de winkelstructuur. Het winkelcentrum bedient het stadsdeel Strijp (ruim 29.000 inwoners), met name het gebied binnen de ring. Publiekstrekkers zijn Albert Heijn, Etos en Blokker in het winkelcentrum en de naast het complex gelegen Lidl.

Eind 2012 kocht WPRI het winkelcentrum aan namens een particuliere belegger die diverse Albert Heijn-supermarkten exploiteert, waaronder die in winkelcentrum De Strijp. Naast de begeleiding in het aankooptraject en de uitvoering van het due diligence onderzoek verzorgde WPRI in opdracht van de belegger/exploitant ook de herontwikkelingsvisie en de bijbehorende haalbaarheidsstudie.

Winkelaanbod
Ten tijde van de aankoop omvatte het complex circa 2.700 m² winkelruimte. Een deel hiervan lag aan de centrale passage en was verhuurd aan Albert Heijn, Blokker, Etos en Primera. De resterende winkelruimte – gesitueerd onder een laaghangende luifel aan de buitenzijde ter hoogte van de Sint Trudostraat – was verhuurd aan een schoenenwinkel en diverse dienstverleners. Tevens was er sprake van leegstand. Ook van de 760 m² kantoorruimte op de twee verdiepingen aan de pleinzijde stond het overgrote deel langdurig leeg, wat erop duidde dat dit deel van het complex zijn functionaliteit had verloren.

Ontwikkelopgave

Mede door de ligging op zeer korte afstand van de binnenstad is er sprake van een vrij dichte bebouwingsstructuur en zeer beperkte parkeergelegenheid. Dat het gebouwencomplex met zijn rooilijnen op de kadastrale erfgrenzen staat, gold als bijkomende complicerende factor voor de herontwikkelingsopgave, die de volgende aspecten omvatte:

  • Uitbreiding van Albert Heijn van 1.340 m² tot een voor moderne supermarkten courante maat van 2.000 m² bvo (1.500 m² wvo)
  • Opheffing van de leegstand en de dienstverlening in het object
  • Realisatie van op de supermarkt aansluitende winkelunits voor een samenhangend aanbod van winkels voor de dagelijkse boodschappen
  • Optimalisatie van de indeling van de begane grond voor een goede verhuurbaarheid
  • Herontwikkeling van de kantoorverdiepingen tot huurappartementen in de vrije sector(*)
  • Toevoegen van een nieuwe passage tussen de supermarkt en het St. Trudoplein ter verbetering van de aansluiting op de bestaande parkeervoorzieningen

Tot slot werd in samenspraak met Lidl en de gemeente besloten om aan de Strijpsestraat een nieuwe laad- en loszone in te richten waar vrachtwagens van Albert Heijn én Lidl onafhankelijk van elkaar kunnen aanrijden, lossen en vertrekken. Hiervoor diende de organisatie en de indeling van de supermarkt te worden gewijzigd. Dankzij het verplaatsen van de laad- en losvoorzieningen van Albert Heijn is het nieuw ingerichte parkeerterrein aan de Klipperstraat veiliger (voor voetgangers), beter toegankelijk (voor autoklanten) en ongevoelig voor stremmingen.

 

(*) Mogelijk wordt dit projectonderdeel op enig moment verkocht aan een particuliere belegger.