Over WPRI

Succes door samenwerking

WP Retail Invest (WPRI)– opgericht in 2012 – is een samenwerkingsverband van vastgoedondernemers die hun sporen in het (her)ontwikkelen van winkelvastgoed ruimschoots hebben verdiend. De brede zakelijke netwerken van de partners binnen WPRI gelden daarbij als absolute meerwaarde. Datzelfde geldt voor de korte communicatielijnen en het persoonlijke contact met de managing partners: Gert-Jan Veldkamp en Roderik Lüschen. Met hun jarenlange ervaring herkennen ze de kansen én beperkingen binnen elke ontwikkelopgave en creëren ze duurzame waarde in winkelvastgoed met oog voor de belangen van alle stakeholders.

Samenwerking: de sleutel tot succes

Binnen het snel veranderende winkellandschap wordt de ontwikkelopgave steeds complexer. Samenwerking is in onze visie dan ook cruciaal voor een succesvolle herontwikkeling. We werken daarom intensief samen met gemeenten, stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, financiers, investeerders en (mede)eigenaren. Daarnaast overleggen we frequent met onze belangrijkste stakeholders: winkeliers, klanten en omwonenden. Het bundelen van de expertise, ervaring, inzichten en wensen van al deze partijen maakt de mogelijkheden van een (her)ontwikkeling snel inzichtelijk en resulteert in evenwichtige en breed gedragen plannen met een duidelijke signatuur.

Langetermijnvisie

Voor onze herontwikkelingsprojecten hanteren we een investeringshorizon van 15 tot 20 jaar. Dit vergt niet gedegen inzicht in de actuele markt(ontwikkelingen), maar ook een langetermijnvisie en het lef om structurele keuzes te maken voor het gebouw én voor de omgeving.

Solide financieel beleid

Investeringen financieren we met eigen vermogen in een gezonde mix met vreemd vermogen. Wat we hierbij nooit uit het oog verliezen, is een verantwoorde balans tussen risico en rendement. Als managing partners zijn we bovendien aandeelhouder in elke samenwerkingsstructuur. Dit betekent dat we zelf ondernemingsrisico dragen: een waarborg voor onze maximale inzet, focus en aandacht tot vér voorbij de oplevering.