Projecten in portefeuille

Ons werkterrein

Boodschappen- en voorzieningencentra zijn steeds sterker verankerd met goed functionerende supermarkten en hebben zich door de jaren heen vanuit beleggingsperspectief bewezen als stabiele investeringen. WPRI streeft daarom naar het verwerven en herontwikkelen van bestaande objecten tot hoogwaardige centra met een dominante wijk- of wijkoverstijgende verzorgingsfunctie.

Onze focus ligt hierbij primair op buurt- en wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen met een kwalitatief goed verzorgingsgebied. Daarnaast richten we ons – in mindere mate en selectiever – op kansrijke binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven. Dit betreft doorgaans solitaire winkelpanden op A1- en A2-locaties in aantrekkelijke binnensteden.

Door de trekkers (supermarkten) en de subtrekkers (vaak landelijke filiaalbedrijven) binnen een winkelcentrum optimaal te positioneren, hebben ook de lokale ondernemers – de zogeheten couleur locale – bestaansrecht. Dat is belangrijk, want deze couleur locale bepaalt mede de uitstraling en het succes van een boodschappencentrum. Daarnaast wint de rol van ondersteunde horeca aan belang: enerzijds om de verblijfsduur te verlengen, anderzijds om de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners te faciliteren. In onze optiek moet elk boodschappencentrum specifiek voor de wijk worden (her)ontwikkeld, zodat bewoners én winkeliers er trots op kunnen zijn.

“Pas wanneer winkelend publiek én ondernemers zich thuis voelen in hun winkelcentrum, is onze missie geslaagd!”

Selectiecriteria

Potentiële investeringsobjecten selecteren we op basis van een analyse van de belangrijkste succesfactoren voor winkelvastgoed: de concurrentiepositie, de ligging binnen het verzorgingsgebied en de mogelijkheid voor versterking van de branchering en uitbreiding van – met name – de supermarkten. De kwaliteit van de locatie is daarbij zoals gebruikelijk in hoge mate doorslaggevend.

Toekomstvisie

Een winkelcentrum voorziet in de dagelijkse boodschappen, maar vervult – als ontmoetingsplek voor de wijk – ook een belangrijke maatschappelijk functie. Ondanks de opkomst van online winkelen doen veruit de meeste consumenten hun dagelijkse boodschappen namelijk nog steeds het liefst dicht bij huis. De gemiddelde consument bezoekt zelfs twee- tot driemaal per week een wijkwinkelcentrum. En hoewel het aandeel ‘online’ voor de dagelijkse boodschappen naar verwachting nog wel wat zal groeien, zijn we van mening dat dit geen ‘disruptor’ zal vormen voor fysieke winkels. Wijkwinkelcentra met een goed verzorgingsgebied zijn in onze visie dan ook absoluut toekomstbestendig.