WP Retail Invest (WPRI) wil met al haar projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Duurzaamheid speelt daarom bij de herontwikkeling van haar winkelcentra een belangrijke rol. En dát werpt zijn vruchten af: op 31 augustus jl. is aan het onlangs ingrijpend gerenoveerde winkelcentrum Het Stroink in Enschede het energielabel A+++ toegekend.

Breed pakket van maatregelen
Bij de herontwikkeling van het winkelcentrum zijn onder meer de volgende energiebesparende maatregelen getroffen:

  • Vervanging van het (deels niet-geïsoleerde) platte dak door een isolatiepakket met een isolatiewaarde van Rc = 6,0;
  • Afwerking van het platte dak met wit/grijze bitumen, dat zonlicht (= warmte) reflecteert en hittestress reduceert;
  • Ledverlichting (9,2 W/m² gemiddeld geïnstalleerd vermogen) in alle publieke ruimten.

Groene stroom van eigen dak
Op een deel van het dak van het winkelcentrum zijn 790 zonnepanelen van 325 Wp geïnstalleerd. Het totale systeemvermogen (256.750 Wp) is goed voor een berekende opbrengst van 232.000 kWh. Dit komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik (3.500 kW) van zo’n 66 huishoudens en een jaarlijkse reductie van 109.000 kg CO2-uitstoot. Zodra de capaciteit van het net het toelaat, zal ook het dak van de ALDI (circa 2.100 m2) volledig worden voorzien van pv-panelen.

Met 790 zonnepanelen compenseert winkelcentrum Het Stroink de jaarlijkse CO2-uitstoot van maar liefst 66 huishoudens

Energieprestaties
Het totaal aandeel hernieuwbare energie is bepaald op 57,1 %. Dit betekent dat het gebouw nog slechts 78,22 kWh/m² fossiele energie per jaar gebruikt. Dit komt overeen met 17,87 kg CO2 /m² per jaar.

Overige duurzame maatregelen

  • Toepassing van natuurlijke ventilatie;
  • Aanleg van groene parkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s;
  • Gescheiden waterafvoeren en plaatsing van afvalbakken met afvalscheiding;
  • Behoud van groensingels en houtwallen rond het winkelcentrum.

Dankzij dit brede pakket van maatregelen mag winkelcentrum Het Stroink met recht “het groenste wijkwinkelcentrum van Enschede” worden genoemd!

 

© Copyright 2019 - WP Retail Invest