Enige tijd geleden veranderde het winkelcentrum De Passage in Duiven van eigenaar. De nieuwe eigenaar, WP Retail Invest Elshofpassage CV (WPRI), heeft haar herontwikkelingsplannen voor De Passage gepresenteerd aan het college van de gemeente Duiven.

De plannen zijn, via een brief van het college (kennisgeving), gedeeld met de gemeenteraad en haar inwoners. Wat wil de eigenaar onder meer veranderen in het centrum van Duiven:

  • De Jumbo, die nu nog aan de Rijksweg zit, verplaatsen naar de kop van De Passage;
  • Een parkeerdek realiseren bovenop de nieuwe supermarkt van de Jumbo;
  • Op de huidige plaats van de Jumbo, na verplaatsing, appartementen realiseren aan de Pastoriestraat;
  • De entree van de Albert Heijn verplaatsen zodat die inpandig in De Passage wordt;
  • Boevenop de nieuwe supermarkt van de Albert Heijn een aantal appartementen realiseren.

In de kennisgeving lezen we dat het college positief is over de herontwikkeling van De Passage. Ook is zij positief over de aanpak van de leegstand, die WPRI heeft gepresenteerd. Door het verplaatsen van de Jumbo naar de kop van De Passage wordt aan die kant van het winkelcentrum de leegstand opgelost. Daarnaast wordt de gehele winkelstructuur compacter en beter levensvatbaar. De plannen van WPRI zullen in drie fasen gerealiseerd worden. Die drie fasen zijn:

  1. Sloop en nieuwbouw van onder meer een supermarkt rondom de locatie van de HEMA.
  2. Herontwikkeling van de locatie van de Jumbo aan de Rijksweg/Pastoriestraat, waarmee de winkelfunctie veranderd dient te worden naar de functie wonen om appartementen te realiseren.
  3. Herontwikkeling van de locatie van de Albert Heijn. Deels door sloop en nieuwbouw, waardoor deze supermark functioneel meer aan de Passage ontsloten gaat worden en zorgt voor een betere publieksstroom in de gehele Passage en Pastoriestraat.

Wel benadrukt het college dat de plannen van WPRI los staan van de invulling van fase 4 van de ontwikkeling van Vitaal Centrum Duiven. Over deze invulling vindt in het najaar besluitvorming plaats. Er moet dan een keuze gemaakt worden tussen volledige woningbouw, een parkje met woningbouw of de ontwikkeling van een park midden in het centrum.

Op dit moment zijn de gepresenteerde plannen nog slechts plannen. Een haalbaarheidstoets moet nog plaatsvinden. In de kennisgeving lezen we dat het college aangeeft dat WPRI de initiatiefnemer van de plannen is en daarmee verantwoordelijk is voor het organiseren van het proces rondom draagvlak en de participatie van ondernemers, omwonenden, organisaties en instellingen. Onduidelijk is nog wanneer deze plannen gerealiseerd moeten worden. In ieder geval blijkt uit de brief van WPRI aan de gemeente Duiven dat ze streven om voor het einde van 2021 met elkaar een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten.

Bron: DuivenOnline.nl, 10-07-2021