Afgelopen week presenteerde WP Retail Invest Elshofpassage CV (WPRI) haar herontwikkelingsplannen voor winkelcentrum De Passage aan het college van de gemeente Duiven. Via een brief heeft het college de plannen vervolgens ter kennisgeving gedeeld met de gemeenteraad en de inwoners van Duiven.

In grote lijnen omvatten de plannen van WPRI onder meer het volgende:

  • Verplaatsing van de entree van Albert Heijn naar de binnenzijde van de passage;
  • Verplaatsing van supermarkt Jumbo van de locatie Pastoriestraat/Rijksweg naar de kop van de passage (zuidoostzijde);
  • Realisatie nieuw parkeerdek bovenop de nieuwe supermarkt van Jumbo;
  • Realisatie van nieuwe appartementen op de huidige Jumbo-locatie.

In de kennisgeving geeft het collega aan dat zij positief staat tegenover de herontwikkeling van het winkelcentrum en de aanpak van de leegstand, zoals door WPRI is gepresenteerd.

WPRI streeft ernaar de herontwikkeling van het winkelcentrum als volgt gefaseerd te realiseren:

  1. Sloop huidige winkelruimte en nieuwbouw van (onder meer) een supermarkt aan de zuidoostzijde (nabij HEMA);
  2. Herontwikkeling van de huidige Jumbo-locatie aan de Rijksweg/Pastoriestraat door sloop winkelruimte en nieuwbouw van appartementen;
  3. Herontwikkeling van de huidige Albert Heijn-locatie (gedeeltelijke sloop en nieuwbouw) waarbij de supermarkt in de passage wordt ontsloten en de doorstroming van winkelend publiek door de passage zelf én richting Pastoriestraat wordt bevorderd.

Het college van B&W benadrukt dat de plannen van WPRI los moeten worden gezien van de invulling van fase IV van de ontwikkeling van Vitaal Centrum Duiven. Over deze invulling zal komend najaar besluitvorming plaatsvinden. Hierbij moet worden gekozen tussen woningbouw, een combinatie van woningbouw met een kleinschalig park óf de aanleg van een groter park.

Voor de gepresenteerde plannen moet nog een haalbaarheidstoets plaatsvinden. Het college van B&W benadrukt in haar kennisgeving dat WPRI als initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het vormgeven van het proces rondom het creëren van draagvlak en participatie bij omwonenden, organisaties, instellingen én de betrokken ondernemers. Ook is nog niet concreet bekend op welke termijn de plannen zouden moeten worden gerealiseerd, al geeft WPRI in een toelichtende brief aan de gemeente Duiven wél aan dat zij ernaar streeft vóór het eind van 2021 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente af te sluiten.

 

© Copyright 2019 - WP Retail Invest