Met de onthulling van een fraai bouwbord door wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en ondernemer Kees Kroezen namens de winkeliersvereniging op woensdag 15 januari jl. is de verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Het Stroink officieel van start gegaan. In de loop van dit jaar ondergaat het winkelcentrum – dat dateert uit de jaren ’70 – een ingrijpende metamorfose, zodat het er weer minstens 20 jaar tegen kan.

“Hard gewerkt aan de voorbereidingen”
De onthulling werd bijgewoond door winkeliers, vertegenwoordigers van de pers en afgevaardigden van de gemeente, WPRI, de architect en diverse andere partijen die nauw bij de herontwikkeling van het winkelcentrum zijn betrokken. Voorafgaand aan de onthulling van het bouwbord vertrouwde managing partner Gert-Jan Veldkamp van WPRI – eigenaar van het winkelcentrum – de aanwezigen toe dat hij en zijn compagnon Roderik Lüschen blij zijn dat eindelijk met ‘het echte werk’ kan worden begonnen: “Samen met de gemeente Enschede, Vocus architecten, Blom & Moors en Trafique (de ontwerpers van het openbaar gebied, red.), de winkeliers, aannemer AKOR, Monton Projectmanagement en diverse andere adviseurs hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze herontwikkeling. We zijn er dan ook trots op dat we samen met de diverse partners onze ambities om de beleving en de customer yourney – van de parkeerplaats via de voorpleinen tot in het winkelcentrum – weer onderscheidend en aantrekkelijk te maken in stand hebben weten te houden.”

“Stroinkslanden verdient een mooi winkelcentrum”
Wethouder Arjan Kampman memoreerde in zijn korte speech dat er de afgelopen drie jaar hard is gewerkt en constructief is samengewerkt om tot deze mijlpaal te komen. “Ik ben er dan ook van overtuigd dat Stroinkslanden een mooi en duurzaam winkelcentrum krijgt dat past in de omgeving. Dat verdient de wijk en dat verdienen de ondernemers.” Namens de winkeliers sprak Kees Kroezen van Primera Kroezen en Wijnhandel Slijterij Le Tonneau de hoop uit dat de onvermijdelijke bouwoverlast het winkelend publiek niet zal weerhouden Het Stroink te blijven bezoeken. “Het is nu nog wat lastig parkeren, maar dat wordt hopelijk snel opgelost. En tijdens de hele verbouwing zijn én blijven alle winkels gewoon open en bereikbaar!”

Nieuw elan trekt nieuwe huurders
Inmiddels heeft WPRI nieuwe huurovereenkomsten gesloten met supermarkt Aldi (1.500 m²), een horecaondernemer (180 m²) en een rijwielspecialist (200 m²). Daarnaast zijn met diverse bestaande huurders – waaronder Albert Heijn – nieuwe langjarige overeenkomsten afgesloten.

Oplevering eind 2020
Oplevering van het winkelcentrum staat gepland vóór de feestdagen eind 2020. Onder normale (weers)omstandigheden zullen de laatste werkzaamheden met betrekking tot de volledig nieuwe inrichting van het openbaar gebied – inclusief de uitbreiding van de parkeervoorzieningen naar 233 gratis parkeerplaatsen – naar verwachting enkele weken later worden afgerond.

Over winkelcentrum Het Stroink
Winkelcentrum Het Stroink ligt in het hart van Stroinkslanden, de meest oostelijk gelegen woonwijk van het stadsdeel Enschede-Zuid. Het winkelcentrum vormt samen met een apotheek, een medisch centrum, drie basisscholen, een peuteropvang en een tankstation het kloppende hart van de wijk. Na afronding van de verbouwing en uitbreiding heeft Het Stroink een omvang van circa 5.700 m². Het winkelcentrum biedt dan onderdak aan een full service supermarkt (Albert Heijn), een discount supermarkt (Aldi), diverse lokale versspecialisten en een aantal branches voor de dagelijkse boodschappen die nu nog ontbreken. Met een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod zal winkelcentrum Het Stroink een sterk aanzuigende werking hebben op klanten uit de gehele wijk Stroinkslanden én op een deel van het nabijgelegen buitengebied.

 

© Copyright 2019 - WP Retail Invest