DEN HAAG – Recentelijk heeft WP Retail Invest (WPRI) twee nieuwe winkeliers (opticien en bakker) en een activiteitencentrum gecontracteerd voor de verhuur van drie commerciële ruimten (totaal 680 m² bvo) in winkelcentrum Duinzigt in de Haagse wijk Benoordenhout.

Herontwikkeling in voorbereiding
Winkelcentrum Duinzigt, gelegen aan het Willem Royaardsplein in Den Haag, dateert uit de jaren ’70. Renovatie en revitalisering zijn noodzakelijk doordat bijna 20 jaar niet meer in het winkelcentrum is geïnvesteerd. WPRI heeft het winkelcentrum medio 2014 aangekocht met als doel het winkelcentrum  te revitaliseren en toekomstbestendig te maken. Het planontwerp voor de herontwikkeling voorziet onder meer in sloop van enkele vrijstaande paviljoens, realisatie van een parkeerkelder met circa 154 plaatsen, nieuwbouw van winkels en 24 drie- en vierkamerappartementen, uitbreiding en renovatie van de bestaande winkels en herinrichting van het plein. Eind januari heeft het Haagse college van B&W de Nota van Uitgangspunten definitief vastgesteld. Na het afronden van de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente zullen – naar verwachting na de zomer – de RO- en bestemmingsplanprocedures worden opgestart.

Welkome aanvulling  op branchering
“Met The Good Life Vision voegen we een servicegerichte zelfstandige opticien(1) toe aan het aanbod”, aldus Roderik Lüschen van WPRI. “Daarnaast zijn we heel blij met de komst van De Bakery, een bakker/konditorei annex lunchroom(2). De Bakery heeft ook een mooi terras. Dat is een welkome aanvulling voor de wijk én voor de circa 10.000 fte’s in het verzorgingsgebied, waarvan er meer dan 2.500 binnen een straal van 500 meter van het winkelcentrum werkzaam zijn. De komst van activiteitencentrum(3) In de Tussentijd geeft wijkbewoners de mogelijkheid met elkaar activiteiten op het gebied van muziek en cultuur voor jong een oud te organiseren. In De Tussentijd is een initiatief van Koorenhuis uit Den Haag en WPRI.”

Voor de totstandkoming van de huurovereenkomsten liet WPRI zich adviseren door Local Joe (knows Retail Real Estate) uit Den Haag. De Bakery werd bijgestaan door SQM, eveneens uit Den Haag.

(1) Circa 120 m², verdeeld over begane grond en souterrain
(2) Circa 160 m², verdeeld over begane grond en souterrain
(3) Ruim 400 m² boven de AH-supermarkt

Bron: persbericht WP Retail Invest (19-05-2017)

 

© Copyright 2019 - WP Retail Invest