Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan voor Tolbergcentrum in procedure gebracht. Het afgelopen jaar heeft WPRI als eigenaar van het winkelcentrum haar eerder aangekondigde plannen voor de herontwikkeling van Tolbergcentrum nader uitgewerkt. De resultaten worden op 9 januari 2018 tijdens een inloopavond in wijkcentrum ‘De Bergspil’ gepresenteerd aan de aanwezige bewoners.

Vrij binnenlopen
Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden het stedenbouwkundig plan en het voorontwerp-bestemmingsplan bekijken. Het stedenbouwkundig plan is een weergave van de plannen en geeft ook inzicht in hoe Tolbergcentrum er uit komt te zien. In het bestemmingsplan worden de bestemmingen en functies voor het nader uit te werken bouwplan juridisch bindend vastgelegd. Dit geeft omwonenden, ondernemers, de gemeente en de eigenaar zekerheid over de mogelijkheden en beperkingen van het plan, waarin overigens ook de herinrichting van de directe omgeving wordt meegenomen.

Nieuwe entree aan de zijde van Albert Heijn

‘Huiskamer van Tolberg’
Als het aan WPRI ligt, wordt eind 2018 / begin 2019 gestart met de renovatie, verduurzaming en uitbreiding van het verouderde winkelcentrum in de wijk Tolberg. Het gefaseerde plan voorziet onder meer in een uitbreiding met 900 m² voor nieuwe winkels. Hiervoor wil WPRI aan de kant van Albert Heijn een nieuw pleingebouw realiseren met winkels op de begane grond en een gymzaal op de verdieping. Dit gebouw wordt verbonden met de bestaande passage. Op de plaats van de oude gymzaal wordt vervolgens eveneens nieuwe winkelruimte – voor huidige en nieuwe winkeliers – gebouwd.

Daarnaast wil WPRI de sfeer en de beleving in Tolbergcentrum een impuls geven en de functie ervan versterken als ‘Huiskamer van Tolberg’, waar – naast boodschappen doen – de sociale functie als gezellige en warme ontmoetingsplek belangrijker wordt. Hiervoor zal het centrale plein in het winkelcentrum een renovatie ondergaan en wordt enige daghoreca toegevoegd.

De nieuwe ‘Huiskamer van Tolberg’

Ook komen er voorzieningen om het gehele winkelcentrum ’s avonds te kunnen afsluiten. Tot slot krijgt het plein tussen het winkelcentrum en basisschool ‘De Rietgoor’ een nieuwe inrichting en komen er meer parkeerplaatsen.

Geef uw reactie
Belangstellenden kunnen tijdens de inloopavond vragen stellen en hun reactie op het plan geven. Vertegenwoordigers van WPRI, de gemeente en de architect zijn aanwezig en gaan daarover graag het gesprek aan.