DEN HAAG – Dinsdag 20 september jl. hebben alle bewoners van Duinzigt de eerste editie van de nieuwsbrief over de herontwikkeling van ‘hun’ winkelcentrum Duinzigt ontvangen. De nieuwsbrief gaat onder meer in op de totstandkoming van het huidige plan, de nota van uitgangspunten (waarin de belangrijkste randvoorwaarden voor het plan zijn opgenomen) en de samenwerkingsovereenkomst tussen WP Retail Invest en de gemeente. Daarnaast worden diverse actiepunten voor de korte termijn besproken en wordt ingegaan op enkele misverstanden omtrent de voorliggende plannen.

Meer weten?
Download hier de nieuwsbrief (234 kB)