DEN HAAG – Het winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein zal vanaf 2018 een ingrijpende transformatie ondergaan door de bouw van twee nieuwe supermarken en een ondergrondse parkeergarage. Ook worden vijfentwintig tot dertig appartementen toegevoegd. De stedenbouwkundige indeling van het plein zal eveneens geheel anders zijn dan de huidige situatie.

In de afgelopen decennia zijn al diverse pogingen ondernomen om het sleetse, uit de jaren zeventig daterende winkelgebied te renoveren, maar die liepen tot nu toe op niets uit. Sinds 2014 is het winkelcentrum in handen van WP Retail Invest (WPRI), dat er wel in slaagde om tot voorlopige overeenstemming met de gemeente te komen. Het accent van de winkelactiviteiten zal worden verlegd naar de parkeerplaats aan de rand van het plein. Daar komt een nieuwe en grotere supermarkt van Albert Heijn, die zich, in tegenstelling tot de huidige situatie, geheel op de begane grond zal bevinden. Onder de supermarkt komt een parkeergarage met 155 plaatsen, de eerste anderhalf uur zal het parkeren gratis zijn.

Duinzigt 02

De locatie waar nu Albert Heijn staat, zal later door een andere supermarkt worden ingenomen. De gedachten gaan uit naar een winkel in een lager marktsegment, een discounter à la Lidl, of juist een bijzondere supermarkt met biologische producten. Ook alle andere winkels in het complex zullen verdwijnen en worden vervangen door grotere en beter ingedeelde units. De huidige winkels zijn te klein en hebben een onhandige indeling, waardoor veel leegstand is ontstaan. Volgens WPRI en de gemeente loopt alleen de Albert Heijn op het plein goed, maar ook daar is de indeling over twee verdiepingen een probleem.

Duinzigt 01Door het bouwen van een ondergrondse parkeergarage hoopt WPRI de parkeervoorziening i het winkelgebied aanzienlijk te verbeteren. Sinds ook in dit deel van het Benoordenhout parkeervergunningen in gebruik zijn, staan er op de nu nog gratis parkeerplaatsen auto’s van forenzen, bewoners van omliggende straten, docenten van een nabijgelegen school en bezitters van oldtimers. Daardoor is de parkeerplaats bijna altijd geheel bezet.

WPRI verwacht dat er door de aanwezigheid in de nabije omgeving van het Internationaal Strafhof, de NAVO en TNO voldoende economisch draagvlak zal zijn voor meer en grotere winkels. Uitbreiding van de horecavoorzieningen met terrassen ligt daarom ook voor de hand.

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten de paviljoens (sauna, bakker, stomerij, chinees en Etos) verdwijnen. Over de ambulante handel op het plein is nog geen besluit genomen, zeker is dat de kramen niet op hun huidige plek kunnen blijven. Om de vernieuwing van het Willem Royaardsplein mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het kader daarvan zullen omwonenden en buurtbewoners worden geconsulteerd.

Bron: Den Haag Centraal (09-06-2016)