WINSUM – In november start de verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Obergon in Winsum. Beheerder Compact Real Estate Services maakt dan een begin met de facelift van het complex. Er komen een Etos en een Gall & Gall in Obergon en de bestaande Albert Heijn wordt een stuk groter. Gemeente Winsum richt het terrein rondom het winkelcentrum vanaf maart 2016 opnieuw in. Verwacht wordt dat het vernieuwde winkelcentrum volgend jaar zomer klaar is.

Versterkt
Door het nieuwe Obergon wordt het winkelgebied van Winsum versterkt met een modern winkelcentrum met een ruime Albert Heijn van 1.600 m² en vestigingen van Gall & Gall, Etos, kledingwinkel Terstal en kapper Hairpoint. Die laatste krijgt een nieuwe plek in het complex aan de kant van de parkeerplaats. Het winkelcentrum wordt in noordelijke richting uitgebreid. Daarnaast wordt de doorgang tussen beide hoofdgebouwen dichtgebouwd.

Make-over
Ook het terrein rondom het complex krijgt een make-over: de gemeente richt het in als aantrekkelijke buitenruimte met een voorterrein met bankjes en een vlonder langs het water die via een brede trap te bereiken is. Dit alles nodigt uit er langer te vertoeven. Er komt voldoende parkeergelegenheid en er blijft ruimte voor de weekmarkt. De speelvoorzieningen aan de noordzijde worden versterkt met onder meer een multifunctioneel speelveld voor jongeren. De jongeren gaan zelf aan de slag met het vernieuwen van hun eigen ontmoetingsplek. Met Stichting Speelweide Obergum-Noord en de jongeren van de Jongerenontmoetingsplek is veel overleg geweest over de herinrichting, net als met een speciaal voor dit doel opgerichte klankbordgroep van omwonenden en ondernemers.

Obergon-Winsum---01-uitsnede

Verbouwing
De verbouwing vindt gefaseerd plaats. Er wordt begonnen met nieuwbouw aan de kant van de speeltuin. Daarna volgt de verbouwing van het huidige complex. Tot slot wordt de buitenruimte opnieuw ingericht. De winkels in Obergon blijven voor het grootste gedeelte gewoon open. Beheerder en gemeente spannen zich in om de overlast tot een minimum te beperken. Wel moeten klanten er rekening mee houden dat ze de auto tijdens de verbouwingsperiode iets verder moeten parkeren.

Herinrichting
De verbouw en uitbreiding van Obergon en de herinrichting van de ruimte eromheen vormen de laatste fase van de herinrichting van de noordzijde van het winkelgebied van Winsum. Met het nieuwe Obergon zal in 2016 de totale herinrichting zijn afgerond. De herinrichting is mede mogelijk dankzij financiële bijdragen van de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen.

Bron: persbericht gemeente Winsum (15-09-2015)