DEN HAAG – WPRI is voornemens om winkelcentrum Duinzigt te herontwikkelen tot een modern wijkwinkelcentrum met een sterke branchering. RPHS+ architecten uit Voorburg werkt hiertoe momenteel met de directe belanghebbenden een schetsontwerp uit. Op donderdag 28 mei a.s. zal het dit schetsontwerp aan omwonenden en overige belangstellenden worden gepresenteerd.

Naamloos-5