ROTTERDAM – Buurt- en wijkwinkelcentra met een sterke verzorgende (supermarkt)functie zijn de laatste tijd populairder geworden bij winkelbeleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement.

De laatste tijd zien we goede prijzen voor dit soort lokale centra rond een supermarkt die minder worden geraakt door de stormachtige ontwikkelingen rond retailverkopen op het internet en zorgen voor een continue cashflow. Een willekeurig recent voorbeeld is de aankoop door private retailbelegger WP Retail Invest (WPRI) van het winkelcentrum Duinzigt – ook bekend als het Willem Royaardsplein – in de wijk Benoordenhout in Den Haag. Uit de Calcasa Property Analyzer (CPA) blijkt dat WP Retail Invest € 9,8 miljoen ofwel € 1.782 per m² heeft betaald voor het 5.500 m² grote winkelcentrum, dat wordt gedomineerd door een 2.000 m² grote Albert Heijn. Verkoper was IEF Capital Eta, een fonds dat door IEF Capital wordt beheerd.

Winkelcentrum Duinzigt

Het uit 1970 stammende winkelcentrum Duinzigt is flink verouderd, en WPRI heeft het juist aangekocht met het oog op de goede ontwikkelingspotentie, de sterke positie in de wijk – het winkelcentrum bedient consumenten uit ‘groot-Benoordenhout’ – en de trekkersfunctie van de full service supermarkt. Bovendien zal eind 2015 op vijf minuten loopafstand van het winkelcentrum het International Crime Court (ICC) worden geopend, dat werkgelegenheid biedt aan 1200 fte’s. WPRI wil het winkelcentrum Duinzigt herontwikkelen tot een modern wijkwinkelcentrum met een sterkere branchering.

WPRI kocht in 2012 ook al een vergelijkbaar winkelcentrum, Tolberg in Roosendaal. Dit winkelcentrum van circa 4.600 m² heeft als huurders onder meer Albert Heijn en Plus Supermarkt.

Dat de strategie die particuliere beleggers al langer hanteren bij dit soort lokale winkelcentra steeds interessanter wordt gevonden, blijkt uit de koerswijziging van internationale asset manager/ontwikkelaar Multi. CEO Jaap Blokhuis zegt in een interview met PropertyNL dat in West-Europa het accent verschuift van prestigieuze winkelprojecten die dominant zijn in hun verzorgingsgebied naar meer lokale centra waarbij een supermarkt fungeert als dominante huurder.

Multi wil een betere mix tussen dit soort stabiele beleggingen en binnenstedelijke ontwikkelingen zoals in Rotterdam en Antwerpen. Met het massale kapitaal van de nieuwe eigenaar Blackstone achter zich wil Multi zich de komende jaren ontwikkelen tot een top-drie speler in Europees retailvastgoed. Aankoop en herontwikkeling van lokale winkelcentra met een sterke verzorgende functie hoort daar nadrukkelijk bij.

Bron: PropertyNL d.d. 20-11-2014