ROTTERDAM – Vlak voor de zomervakantie heeft WP Retail Invest (WPRI) haar tweede winkelvastgoedproject verworven. Het betreft winkelcentrum Duinzigt – beter bekend als het Willem Royaardsplein – in de wijk Benoordenhout in Den Haag. Het winkelcentrum omvat circa 5.500 m² winkelruimte en telt 16 huurders, waaronder Albert Heijn (circa 2.000 m², inclusief verkoopruimte in het souterrain).Verkoper is IEF Capital Eta, een fonds dat door IEF Capital (een joint venture tussen Bouwfonds Investment Management en IEF) wordt beheerd.

Duinzigt 01WPRI heeft het winkelcentrum aangekocht met het oog op de goede ontwikkelingspotentie, de sterke positie in de wijk – het winkelcentrum bedient consumenten uit ‘groot-Benoordenhout’ – en de trekkersfunctie van de full service supermarkt. Bovendien zal eind 2015 op 5 minuten loopafstand van het winkelcentrum het International Crime Court (ICC) worden geopend, dat werkgelegenheid biedt aan 1.200 fte’s. WPRI is voornemens om winkelcentrum Duinzigt te herontwikkelen tot een modern wijkwinkelcentrum met een sterkere branchering.

Tijdens het verkoopproces werd de verkopende partij – IEF Capital Eta– geadviseerd door Kroese Paternotte. WPRI liet zich ten aanzien van de acquisitie adviseren door Engelvast Retail Property Advice en voor de financiering door Thompson Winkelhagen Real Estate Finance. Orsél Notariaat verzorgde de juridische advisering aan WPRI en de notariële werkzaamheden. WPRI heeft Compact Real Estate Services aangesteld als administratief en technisch beheerder en voert zelf het asset management uit. De herontwikkeling zal voor eigen rekening en risico worden gerealiseerd.

Bron: persbericht WP Retail Invest d.d. 02-09-2014